Alles wat je moet weten over elektronisch voorschrijven via Recip-e

Wat is een elektronisch voorschrift?

Een elektronisch voorschrift is hetzelfde als een papieren voorschrift maar dan digitaal.
Recip-e is een server waarop tijdelijk, elektronische voorschriften vercijferd worden opgeslagen.

Wanneer wordt het verplicht?

Elektronisch voorschrijven wordt verplicht vanaf 1 januari 2020. In enkele uitzonderlijke gevallen mag men toch nog voorschrijven op papier namelijk:
·      Als de voorschrijver 64 jaar of ouder is op 1 jan 2020
·      Ook indien de voorschrijver op huisbezoek is
·      En in geval van overmacht

Welke soort voorschriften bestaan er?

Op welke voorschriften geldt deze verplichting nu? Het betreft enkel ambulante geneesmiddelen voorschriften, dit wil zeggen voorschriften voor niet-gehospitaliseerde patiënten. In de toekomst zal er ook een elektronisch kinesitherapeutisch en een elektronisch verpleegkundig voorschrift mogelijk zijn.

Voor wie is elektronisch voorschrijven beschikbaar?

Het elektronisch voorschrift is beschikbaar voor alle voorschrijvers van de gezondheidszorg namelijk voor Tandartsen, Artsen (zowel huisartsen als specialisten) en vroedvrouwen maar ook voor de uitvoerders van voorschriften (waaronder apothekers, en in de toekomst kinesitherapeuten en ambulante verpleegkundigen) alsook voor de patiënt zelf.

Hoe werkt nu het systeem van recip-e en elektronisch voorschrijven?

De dienst Recip-e wordt ter beschikking gesteld via het medisch softwarepakket.
Een voorschrijver kan dus vanuit zijn medisch softwarepakket een elektronisch voorschrift opmaken en doorsturen naar de server van Recip-e. Hij zal onmiddellijk een bewijs van elektronisch voorschrift terugkrijgen met bovenaan een uniek recip-e identificatienummer of RID. De patiënt kan dan met dit bewijs een apotheker naar keuze raadplegen. De apotheker gaat aan de hand van het recip-e identificatienummer het correcte geneesmiddel afleveren. Men wil in de toekomst het RID koppelen aan het rijksregisternummer van de patiënt zodat de apotheker enkel een identiteitskaart van de patiënt nodig heeft om het voorschrift te kunnen afleveren. Deze toepassing zou klaar zijn rond oktober 2020.

! Opgelet: het bewijs van elektronisch voorschrift is dus geen officieel voorschrift maar is enkel van belang voor de apotheker en is bovendien een geheugensteuntje voor de patiënt.

Maar wat nu met voorschrijvers die niet over een medisch softwarepakket beschikken?

PARIS = prescription and autorisation requesting information system 

Wel, deze kunnen toch ook elektronisch voorschrijven door gebruik te maken van de gratis online toepassing PARIS. Doordat de voorschrijver manueel de patiëntengegevens moet invoeren is het tijdsintensief en wordt deze toepassing slechts sporadisch gebruikt.

Waarom elektronisch voorschrijven?

Wat baat het je nu om elektronisch voor te schrijven? Ten eerste is fraude niet meer mogelijk. Een elektronisch voorschrift kan ook niet verloren gaan. Bovendien kan men snel voorschrijven doordat recip-e geïntegreerd is in het medische en farmaceutische dossier. De voorschrijver heeft ook de mogelijkheid om het voorschrift terug in te trekken. De patiënt kan ook zijn of haar elektronisch voorschrift zelf kan raadplegen en verwijderen op ‘www.mijngezondheid.be’.

Tot slot maakt het elektronisch voorschrift op termijn papier overbodig, wat dan weer goed is voor het milieu.

Meer informatie? 

Wil jij meer te weten komen over wat elektronisch voorschrijven via Recip-e, wie Recip-e kan gebruiken en waarom het een meerwaarde biedt in jouw praktijk? In deze webinar gaat eenlijn.be dieper in op deze vragen.

Bovendien komt ook de regelgeving omtrent het elektronisch voorschrift uitgebreid aan bod.

Je hoeft je niet te verplaatsen en de webinar is volledig gratis, het kost slechts een uur van je tijd. Registreer je hier voor deze gratis workshop.

Terug naar overzicht

Zorg steeds voor een veilige PC-omgeving dankzij onze checklist!

Lees meer

Microsoft stopt met Basic Authentication & alles wat je hierover moet weten.

Lees meer

Inschrijven

Naam *
E-mailadres *

Deze website gebruikt cookies

Meer info Ok
x