Een wegwijzer om je eigen medische gegevens te raadplegen

Heb jij ooit al eens jouw eigen gezondheidsgegevens geraadpleegd? Of wil je graag de gezondheidsgegevens van jouw kinderen inkijken? Online kan je alvast je eigen medisch dossier of dat van je kinderen inkijken. In deze blog bieden we jou een handleiding om je eigen gezondheidsgegevens te raadplegen.

We beantwoorden drie belangrijke vragen omtrent je elektronisch medisch dossier: Waarom je medisch dossier raadplegen? Welke informatie staat er wel of niet in mijn medisch dossier? Waar kan ik mijn gezondheidsgegevens terugvinden?

1.  Waarom je eigen medisch dossier raadplegen?

Ten eerste kan je jouw eigen medische gegevens opvolgen. Bovendien kan je ook controleren of alle informatie correct is. Zo ben je zeker dat zorgverleners up-to-date zijn over jouw dossier zodat men kwaliteitsvolle en geïndividualiseerde zorg kan bieden. Het kan ook nuttig zijn om het dossier van je kind of andere betrokken personen in te kijken indien ze niet bekwaam zijn om dit zelf te doen. Zo kan jij hun zorg op de voet volgen.

2.  Welke informatie staat er wel of niet in mijn medisch dossier?

Kan ik echt alle medische gegevens over mezelf bekijken? Het antwoord is eenvoudig: je kan alles zien wat artsen en andere paramedici vrijgeven voor jou. Als zij bepaalde informatie niet publiceren dan zal jij, als patiënt, deze info niet kunnen raadplegen.

3.  Waar kan ik mijn gezondheidsgegevens terugvinden?

Je kan je gezondheidsgegevens raadplegen op twee websites: ‘mijngezondheid.be’ en ‘myhealthviewer.be’. Elke burger kan op deze twee sites aanmelden voor zichzelf of voor zijn/haar kinderen tot de leeftijd van 16 jaar.

Wat is dan het verschil tussen deze twee websites?

ehealth

Mijngezondheid.be is een online gezondheidsportaal. Dit wil zeggen dat er geen (medische) informatie over jezelf op deze website staat maar dat mijngezondheid.be je zal sturen naar plaatsen waar er wel informatie is opgeslagen. Mijn gezondheid.be is dus een soort doorgeefluik.

Myhealtviewer.be is een platform waar jouw medische info uit de eerstelijnsgezondheidszorg is opgeslagen. De eerste lijn zijn de zorgverleners waar je eerst mee in aanraking komt bij een medisch probleem. Deze zorgverleners zijn huisartsen, verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, kinesitherapeuten, diëtisten, tandartsen en andere paramedici.

Hoe meld ik mij nu aan om mijn gezondheidsgegevens op die twee toepassingen te bekijken?

Ga naar www.mijngezondheid.be en meldt je aan. Je kan aanmelden (zie foto) met de eID kaartlezer of via de itsme applicatie. Heb je de itsme app nog niet geïnstalleerd? Raadpleeg dan https://www.itsme.be/get-started en volg de instructies om de app vlot te installeren. Mijngezondheid.be is opgebouwd uit verschillende tegels. Een aantal tegels zetten we in de kijker

Medicatie

medicatie

Als je klikt op ‘medicatieschema’ dan wordt je doorgestuurd naar ‘myhealthviewer.be’. Ga dan in het startmenu aan de rechterkant naar ‘mijn medicatie’. Hier kan je jouw medicatieschema bekijken en afprinten. Het medicatieschema geeft een overzicht van de verschillende soorten medicatie die je op bepaalde tijdstippen moet innemen. Je kan kiezen voor een dag- of een weekschema. Het is de bedoeling dat dit schema up-to-date is zodat voorschrijvers zoveel als mogelijk interacties tussen medicaties kunnen vermijden. Merk je als patiënt dat er medicatie ontbreekt of overbodig is, contacteer dan je huisarts om aanpassingen door te voeren.
We keren terug naar de tegel ‘medicatie’ op Mijngezondheid.be. Behalve het medicatieschema kan je hier ook je vaccinaties en je openstaande medicatievoorschriften raadplegen. Op het vaccinatieschema gaan we straks dieper in (zie Myhealthviewer.be). Klik gerust eens op ‘openstaande medicatievoorschriften’. Deze voorschriften hebben een ID. Indien je jouw briefje van bewijs van elektronisch voorschrift kwijt bent dan kan je met dit voorschrift ID toch je geneesmiddel afhalen bij de apotheker.

Rapporten en resultaten

Onder deze tegel kan je alle medische informatie terugvinden uit ziekenhuizen indien je doorklikt op CoZo of op het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Het betreft verwijsbrieven van specialisten, medische beeldvorming, ontslagbrieven na opname, …

Betrouwbare informatie over gezondheid

Wil je als burger graag betrouwbare informatie over bepaalde aandoeningen? Klik dan op medische informatie in begrijpelijke taal. Hier kan je medische termen en aandoeningen opzoeken. Tegenwoordig bestaan er ook al een heleboel gezondheidsapplicaties. Echter, niet alle applicaties zijn even betrouwbaar en nuttig. Onder ‘gekeurde gezondheidsapps’ kan je applicaties raadplegen die de overheid goedkeurde. Dit wil zeggen dat deze betrouwbaar zijn.

Ga naar www.myhealthviewer.be en meldt je aan met de eID kaartlezer of via de itsme applicatie.
We nemen een aantal belangrijke aspecten onder de loep die je op de startpagina van jouw profiel aan de rechter zijde van het scherm terugvindt.

Medicatie

Dit kwam reeds aan bod op mijngezondheid.be, tegel medicatie. (zie hoger)

Mijn vaccinaties

Onder ‘Mijn vaccinaties’ staan al jouw vaccinaties die door je (huis)arts, CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) of andere instanties werden geregistreerd. Sinds enkele jaren registreren zorgverleners dit veel beter in een softwarepakket waardoor het vaccinatieschema steeds meer up-to-date is.
Als je vanop mijn gezondheid.be bij de tegel ‘medicatie’ klikt op ‘vaccinaties’ dan wordt je ook naar hier doorgestuurd.

Mijn documenten

Als je ‘Mijn documenten’ aanklikt, zie je een overzicht van beschikbare documenten. Ga bovenaan naar ‘medisch dossier’. Hier vind je een samenvatting van je eigen medisch dossier met alle belangrijkste en relevante gegevens. Je kan dit zelf bekijken door op het oogje te klikken. Indien je dit wenst aan te passen zal je de aanpassingen moeten overleggen met je huisarts zodat hij deze kan doorvoeren. Veel mensen hebben nog geen samenvatting van hun medisch dossier omdat de huisarts dit nog niet publiceerde. Je kan aan je huisarts vragen om dit voor jou aan te maken en te publiceren.
Verder vind je onder mijn documenten ook nog de kindrapporten. Als je beroep doet op de dienstverlening van Kind en Gezin, maken medewerkers een elektronisch dossier op van jouw kind. De verpleegkundige en de arts noteren informatie om jou, als ouder, zo goed mogelijk te ondersteunen. Het gaat om informatie die nodig is om je kind in zijn of haar ontwikkeling op te volgen en adviezen op maat te kunnen geven.

Mijn profiel

Bij ‘Mijn profiel’ kan je jouw persoonlijke gegevens raadplegen. Nog belangrijker zijn de twee onderverdelingen ‘Mijn zorgteam’ en ‘toestemming gegevensdeling’.

Onder mijn zorgteam kan je al jouw therapeutische relaties zien. Een therapeutische relatie wil zeggen dat de zorgverlener heeft aangetoond dat hij of zij jou behandelt. Dit gebeurt meestal door jouw eID in te lezen. Deze therapeutische relatie is beperkt in de tijd. Je kan zelf therapeutische relaties toevoegen of verwijderen.
‘Toestemming gegevensdeling’ wil zeggen dat jij, als patiënt, toestemming geeft om jouw medische gegevens elektronisch en beveiligd te delen tussen de zorgverleners die jou behandelen. Je kan deze toestemming zelf intrekken of juist geven indien dit nog niet het geval was. Het is belangrijk om te weten dat je enkel je medisch dossier online kan raadplegen indien je deze toestemming hebt gegeven.

Wil je nog meer te weten komen over je eigen medische gegevens? Ga dan zeker zelf nog op verkenningstocht op de twee websites.

Wil je nog meer info of heb je praktische vragen over jouw elektronisch medisch dossier? Neem dan gerust contact op met ons via support@carecoach.be of bel ons op het nummer 050 77 11 10.

Terug naar overzicht

Zorg steeds voor een veilige PC-omgeving dankzij onze checklist!

Lees meer

Microsoft stopt met Basic Authentication & alles wat je hierover moet weten.

Lees meer

Inschrijven

Naam *
E-mailadres *

Deze website gebruikt cookies

Meer info Ok
x