Een nieuw model van papieren voorschrift gaat gepaard met nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2020 is elektronisch voorschrijven via Recip-e verplicht. In enkele uitzonderlijke omstandigheden kan je toch voorschrijven op papier, bijvoorbeeld als je op huisbezoek bent of in geval van overmacht.

Sinds 1 november 2019 is er een nieuw model van papieren voorschrift beschikbaar. De oude versie zal nog operationeel blijven t.e.m. 31 januari 2020. Vandaar is een overgangsperiode die loopt van 1 november 2019 t.e.m. 31 januari 2020. Vanaf 1 februari 2020 wordt dan het gebruik van het nieuw model verplicht. De invoering van het nieuwe model gaat gepaard met een vereenvoudiging van de regelgeving omtrent terugbetalingstermijn en geldigheidsduur van een voorschrift op papier. Zo zal vanaf 1 november 2019 de terugbetalingstermijn van een voorschrift steeds gelijk zijn aan de geldigheidsduur.

1. Regelgeving sinds 1 november 2019 t.e.m. 31 januari 2020

OUD model van papieren voorschrift

Sinds 1 november 2019 is de geldigheidsduur van elk voorschrift op papier standaard 3 maanden min 1 dag vanaf de datum waarop het voorschrift wordt opgesteld. De terugbetalingstermijn van het papieren voorschrift is sinds 1 november 2019 steeds gelijk aan de geldigheidsduur.

Voorbeeld:

Oud model papieren voorschrift

Uitgestelde datum van aflevering

Als de voorschrijver een uitgestelde datum van aflevering bepaalt, dan zal deze datum altijd binnen de geldigheidsperiode van het voorschrift, namelijk 3 maanden min 1 dag, moeten vallen. Zo, niet dan is het voorschrift niet geldig.

Voorbeeld

Uitgestelde datum van aflevering

NIEUW model van papieren voorschrift

Een voorschrift opgesteld op een nieuw papieren model is standaard 3 maanden min 1 dag geldig. De voorschrijver krijgt wel de mogelijkheid om een kortere geldigheidsduur van minimum 1 dag of een

langere geldigheidsduur van maximum 1 jaar te bepalen. De terugbetalingstermijn loopt dan gelijk met de kortere of langere geldigheidsduur.

! Let op: bij het nieuwe model van papieren voorschriften is een uitgestelde datum van aflevering niet meer mogelijk !

Voorbeeld:

Nieuw model van papieren voorschrift

Hetzelfde principe geldt voor een langere geldigheidsduur.

2. Regelgeving vanaf 1 februari 2020

Alleen NIEUW model van papieren voorschriften

Vanaf 1 februari moeten voorschrijvers verplicht het nieuwe papieren model gebruiken. Voor dit nieuwe model geldt dezelfde regelgeving als tijdens de overgangsperiode: zowel de geldigheidsduur als de terugbetalingstermijn is standaard 3 maanden min 1 dag. De voorschrijver kan ook nu een kortere of langere geldigheidsduur vastleggen en de terugbetalingstermijn zal hiermee gelijklopen.

! Let op: bij het nieuwe model van papieren voorschriften is een uitgestelde datum van aflevering niet meer mogelijk !

Conclusie

We vatten kort even samen:

1. Tijdens de overgangsperiode tussen 1 november 2019 en 31 januari 2020 maken we een onderscheid tussen het oude voorschriftmodel en het nieuwe model.

   · Bij het oude model bedraagt de terugbetalingstermijn en de geldigheidsduur exact 3 maanden min 1 dag. De voorschrijver kan een uitgestelde datum van aflevering bepalen maar die moet dan binnen de geldigheidstermijn liggen.

   · Bij het nieuwe model is de geldigheidsduur standaard 3 maanden min 1 dag maar de voorschrijver kan een langere of kortere geldigheidsduur bepalen. De terugbetalingstermijn is altijd gelijk aan de geldigheidsduur. Op het nieuwe model kan de voorschrijver GEEN uitgestelde datum van aflevering noteren!

2. Vanaf 1 februari 2020 kan je enkel nog voorschrijven op het nieuwe model. Hier gelden dezelfde regels als tijdens de overgangsperiode voor het nieuwe model.

Deze nieuwe regelgeving leidt tot een logisch systeem waarbij sinds 1 november 2019 de terugbetalingstermijn en de geldigheidsduur van papieren voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Terug naar overzicht

Zorg steeds voor een veilige PC-omgeving dankzij onze checklist!

Lees meer

Microsoft stopt met Basic Authentication & alles wat je hierover moet weten.

Lees meer

Inschrijven

Naam *
E-mailadres *

Deze website gebruikt cookies

Meer info Ok
x