Beschermingsmateriaal voor zorgverleners: tegemoetkoming RIZIV

Wat houdt deze tegemoetkoming in?

Dit is een financiële tegemoetkoming van het RIZIV in de kosten die zorgverleners dragen voor de specifieke uitrusting en het beschermingsmateriaal, nodig voor de COVID-19 pandemie.

Het RIZIV verlicht de kosten die jij, als zorgverlener, in de privépraktijk en bij ambulante zorg moet dragen voor beschermingsmateriaal en -maatregelen die specifiek voor COVID-19 zijn bestemd.

Deze beschermingsmaatregelen blijven immers noodzakelijk om je patiënten veilig te behandelen en mogen in geen geval aan hen doorgerekend worden.

Initieel kon je deze tegemoetkoming slechts aanvragen tot 31 augustus, maar gezien aanhoudende situatie werd er beslist deze tijdelijke compensatie te verlengen tot 30 november 2020.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Deze financiële tegemoetkoming geldt zowel voor elke zorgverleners in de ambulante zorg (niet gehospitaliseerde patiënten), ongeacht hij of zij geconventioneerd is of niet.

Voor zorgverleners die in het ziekenhuis werken, is dit systeem van toepassing op voorwaarde dat de facturering niet via de ziekenhuisfactuur gebeurt.

Ik ben thuisverpleegkundige? Geldt dit ook voor mij?

Vanaf 1 september is dit globale systeem ook op jou van toepassing en niet meer dat van het aanvullende ereloon.

Over welk beschermingsmateriaal gaat het?

Handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en- spray.

Hoeveel bedraagt deze tegemoetkoming?

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt als volgt bepaald:


Hoe kan je deze tegemoetkoming aanvragen?

Zoals voorheen: de ziekenfondsen zullen deze tegemoetkoming  "beschermende maatregelen & materiaal" rechtstreeks betalen op basis van het aantal contacten dat gedurende de periode van 4 mei tot 31 augustus 2020 is gelegd. De ziekenfondsen zullen de tegemoetkoming van het RIZIV uiterlijk op 31 december 2020 storten. Artsen vragen hiervoor geen facturering.

Dit is een tijdelijke maatregel, die is verlengd tot 30 november 2020 en in geval van nood opnieuw in werking zou kunnen treden.

 

Meer info vindt je terug op de website van het RIZIV.

Terug naar overzicht

Zorg steeds voor een veilige PC-omgeving dankzij onze checklist!

Lees meer

Microsoft stopt met Basic Authentication & alles wat je hierover moet weten.

Lees meer

Inschrijven

Naam *
E-mailadres *

Deze website gebruikt cookies

Meer info Ok
x